Тэмцээн: А ХЭСЭГ

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ХАРААЦАЙ
ХАД
6 - 0
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

МХБХ

НОМАДИК ХАНТЕРС
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ
4 - 9
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ЭРХЭС
ХАРААЦАЙ
1 - 5
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ХАД
НОМАДИК ХАНТЕРС
11 - 2
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

МХБХ

НОМАДИК ХАНТЕРС
ЭРХЭС
5 - 8
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ
ХАД
5 - 1
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ХАРААЦАЙ
НОМАДИК ХАНТЕРС
3 - 0
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ЭРХЭС
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ
7 - 1
Final Score