Тойм

А хэсэг 2020

МХБХ

ЭРЧИМ
ЭРХЭС
1 - 1
Final Score

Тойм

А хэсэг 2020

МХБХ

БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ
ИХЭР ОД
5 - 0
Final Score

Тойм

А хэсэг 2020

МХБХ

ЭРЧИМ
ИХЭР ОД
10 - 1
Final Score

Тойм

А хэсэг 2020

МХБХ

ЭРХЭС
БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ
1 - 2
Final Score

Тойм

А хэсэг 2020

МХБХ

ИХЭР ОД
ЭРХЭС
1 - 7
Final Score

Тойм

А хэсэг 2020

МХБХ

БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ
ЭРЧИМ
2 - 1
Final Score