Тойм

А хэсэг 2019

МХБХ

МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
ХОРОМХОН
1 - 3
Final Score

Тойм

А хэсэг 2019

МХБХ

ДЭРЭН
АРВИС
13 - 3
Final Score

Тойм

А хэсэг 2019

МХБХ

ХОРОМХОН
ДЭРЭН
0 - 11
Final Score

Тойм

А хэсэг 2019

МХБХ

МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
АРВИС
0 - 7
Final Score