Тэмцээн: А ХЭСЭГ

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
ДУНДГОВЬ АЙМАГ
10 - 0
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
3 - 2
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ДУНДГОВЬ АЙМАГ
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
0 - 6
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

БАЯНХОНГОР АЙМАГ
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
1 - 5
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
БАЯНХОНГОР АЙМАГ
1 - 1
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
ДУНДГОВЬ АЙМАГ
6 - 3
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

БАЯНХОНГОР АЙМАГ
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
5 - 3
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
1 - 3
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
1 - 2
Final Score