Тойм

B ХЭСЭГ 2019

МХБХ

СОЛОНГО-ХАЛИУН ОД
ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
4 - 5
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ЭРХЭС
ДМЮ
5 - 14
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
ЭРХЭС
3 - 16
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ДМЮ
ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
9 - 1
Final Score