Тойм

B ХЭСЭГ 2019

МХБХ

СОЛОНГО-ХАЛИУН ОД
ДМЮ
2 - 8
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ЭРХЭС
СОЛОНГО-ХАЛИУН ОД
9 - 5
Final Score