Тэмцээн: B ХЭСЭГ (Дээд шат)

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
5 - 1
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ОРХОН АЙМАГ
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
4 - 1
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
ОРХОН АЙМАГ
1 - 5
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
2 - 3
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ОРХОН АЙМАГ
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
2 - 1
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
1 - 1
Final Score