Тэмцээн: Б ХЭСЭГ

Тойм

Футзалын сонирхогчдын цом 2019

МХБХ

МЕТРО
СОЛОНГО-5
11 - 11
Final Score

Тойм

Футзалын сонирхогчдын цом 2019

МХБХ

БАЯНХОНГОР НҮРЗЭД САН
МАЖИКФҮҮТ
3 - 0
Final Score

Тойм

Футзалын сонирхогчдын цом 2019

МХБХ

АВРАГЧ
МЕТРО
8 - 6
Final Score

Тойм

Футзалын сонирхогчдын цом 2019

МХБХ

СОЛОНГО-5
БАЯНХОНГОР НҮРЗЭД САН
8 - 7
Final Score

Тойм

Футзалын сонирхогчдын цом 2019

МХБХ

БАЯНХОНГОР НҮРЗЭД САН
АВРАГЧ
6 - 8
Final Score

Тойм

Футзалын сонирхогчдын цом 2019

МХБХ

МАЖИКФҮҮТ
СОЛОНГО-5
5 - 12
Final Score

Тойм

Футзалын сонирхогчдын цом 2019

МХБХ

МЕТРО
БАЯНХОНГОР НҮРЗЭД САН
7 - 10
Final Score

Тойм

Футзалын сонирхогчдын цом 2019

МХБХ

АВРАГЧ
МАЖИКФҮҮТ
7 - 6
Final Score