Тойм

B хэсэг 2020

МХБХ

ХАД
ХОРОМХОН
3 - 1
Final Score

Тойм

B хэсэг 2020

МХБХ

ШИНЭ ЯАРМАГ
ХАД
6 - 0
Final Score

Тойм

B хэсэг 2020

МХБХ

ХОРОМХОН
ШИНЭ ЯАРМАГ
3 - 3
Final Score