Тойм

В хэсэг 2020

МХБХ

ДЭРЭН
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
7 - 0
Final Score

Тойм

В хэсэг 2020

МХБХ

УНАГАНУУД
ЮБ ЮНАЙТЕД
4 - 1
Final Score

Тойм

В хэсэг 2020

МХБХ

УНАГАНУУД
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
10 - 0
Final Score

Тойм

В хэсэг 2020

МХБХ

ЮБ ЮНАЙТЕД
ДЭРЭН
0 - 7
Final Score

Тойм

В хэсэг 2020

МХБХ

ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
ЮБ ЮНАЙТЕД
2 - 1
Final Score

Тойм

В хэсэг 2020

МХБХ

ДЭРЭН
УНАГАНУУД
7 - 4
Final Score