Тойм

B хэсэг 2020

МХБХ

ХҮРЭЭ ХӨВГҮҮД
СП ФАЛКОНС
1 - 8
Final Score

Тойм

B хэсэг 2020

МХБХ

АРВИС
ХҮРЭЭ ХӨВГҮҮД
3 - 0
Final Score

Тойм

B хэсэг 2020

МХБХ

СП ФАЛКОНС
АРВИС
1 - 6
Final Score