Тойм

B хэсэг 2019

МХБХ

ЭРХЭС
ЭРЧИМ
1 - 3
Final Score

Тойм

B хэсэг 2019

МХБХ

ДЭРЭН
ХОРОМХОН
8 - 2
Final Score

Тойм

B хэсэг 2019

МХБХ

ЭРЧИМ
ДЭРЭН
1 - 1
Final Score

Тойм

B хэсэг 2019

МХБХ

ЭРХЭС
ХОРОМХОН
0 - 4
Final Score