Тэмцээн: B ХЭСЭГ

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

СҮХБААТАР АЙМАГ
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
3 - 2
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
ЗАВХАН АЙМАГ
10 - 2
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
4 - 0
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ХЭНТИЙ АЙМАГ
СҮХБААТАР АЙМАГ
0 - 11
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
ХЭНТИЙ АЙМАГ
4 - 2
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ЗАВХАН АЙМАГ
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
1 - 10
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ХЭНТИЙ АЙМАГ
ЗАВХАН АЙМАГ
5 - 0
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

СҮХБААТАР АЙМАГ
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
7 - 2
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ЗАВХАН АЙМАГ
СҮХБААТАР АЙМАГ
0 - 16
Final Score