Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ХӨХ АРСЛАНГУУД
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
0 - 4
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ХАРААЦАЙ
ОУЛ ЭФ СИ
8 - 2
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ХАНТЕРС
ХӨХ АРСЛАНГУУД
3 - 1
Final Score