Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ХАРААЦАЙ
2 - 0
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ХАРААЦАЙ
ХАНТЕРС
3 - 4
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ОУЛ ЭФ СИ
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
1 - 16
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ТАЛЫН ХӨХ АРСЛАНГУУД
ХАРААЦАЙ
3 - 0
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ХАНТЕРС
ОУЛ ЭФ СИ
8 - 0
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ОУЛ ЭФ СИ
ТАЛЫН ХӨХ АРСЛАНГУУД
0 - 7
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ХАНТЕРС
2 - 2
Final Score