Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ХОВД ВЕСТЕРН
СОЁМБЫН БАРСУУД
2 - 1
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
ХАРААЦАЙ
0 - 0
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

СОЁМБЫН БАРСУУД
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
0 - 5
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ХОВД ВЕСТЕРН
ХАРААЦАЙ
1 - 0
Final Score