Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ШИНЭ ЯАРМАГ
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
1 - 4
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ДМЮ
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
3 - 1
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ДМЮ
2 - 4
Final Score

Тойм

C хэсэг 2019

МХБХ

ШИНЭ ЯАРМАГ
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
2 - 6
Final Score