Тойм

C хэсэг 2020

МХБХ

АРХАНГАЙ АЙМАГ
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
3 - 3
Final Score

Тойм

C хэсэг 2020

МХБХ

ДЭРЭН
АРХАНГАЙ АЙМАГ
4 - 1
Final Score

Тойм

C хэсэг 2020

МХБХ

МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
ДЭРЭН
0 - 6
Final Score