Тэмцээн: Төвийн бүс

Тойм

Төвийн бүс 2020
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
9 - 0
Final Score

Тойм

Төвийн бүс 2020
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
6 - 0
Final Score

Тойм

Төвийн бүс 2020
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ
1 - 9
Final Score

Тойм

Төвийн бүс 2020
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
2 - 1
Final Score