Тэмцээн: Төвийн бүс

Тойм

Төвийн бүс 2020
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ
ДАРХАН ШИЛҮҮС
2 - 1
Final Score

Тойм

Төвийн бүс 2020
СЭЛЭНГЭ ХӨТӨЛ
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ
1 - 6
Final Score

Тойм

Төвийн бүс 2020
ДАРХАН ШИЛҮҮС
СЭЛЭНГЭ ХӨТӨЛ
6 - 0
Final Score