Тойм

D хэсэг 2020

МХБХ

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ХОРОМХОН
4 - 3
Final Score

Тойм

D хэсэг 2020

МХБХ

ДЭРЭН
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
2 - 6
Final Score

Тойм

D хэсэг 2020

МХБХ

ХОРОМХОН
ДЭРЭН
3 - 6
Final Score