Тойм

D хэсэг 2019

МХБХ

ХОРОМХОН
ДУНДГОВЬ АЙМАГ
4 - 1
Final Score

Тойм

D хэсэг 2019

МХБХ

ЭРХЭС
СП ФАЛКОНС
0 - 2
Final Score

Тойм

D хэсэг 2019

МХБХ

ДУНДГОВЬ АЙМАГ
ЭРХЭС
0 - 6
Final Score

Тойм

D хэсэг 2019

МХБХ

ХОРОМХОН
СП ФАЛКОНС
1 - 3
Final Score

Тойм

D хэсэг 2019

МХБХ

СП ФАЛКОНС
ДУНДГОВЬ АЙМАГ
12 - 0
Final Score