Тэмцээн: 1-Р ШАТ

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

БАЯНХОНГОР АЙМАГ
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
5 - 3
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
1 - 3
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ЗАВХАН АЙМАГ
СҮХБААТАР АЙМАГ
0 - 16
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
ХЭНТИЙ АЙМАГ
2 - 1
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
1 - 2
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ДУНДГОВЬ АЙМАГ
БАЯНХОНГОР АЙМАГ
1 - 1
Final Score