Тэмцээн: Футзалын Дээд Лиг

Тойм

Футзалын Дээд Лиг 2023

МХБХ

(12)
ХАЛИУН ОД
ХАН-УУЛ
7 - 7
Final Score

Тойм

Футзалын Дээд Лиг 2023

МХБХ

(11)
СОЛОНГО-5
СОР
9 - 2
Final Score

Тойм

Футзалын Дээд Лиг 2023

МХБХ

(10)
ЭРХЭС
АРВИС
5 - 5
Final Score

Тойм

Футзалын Дээд Лиг 2023

МХБХ

(9)
УНАГАНУУД
ХАРААЦАЙ
12 - 2
Final Score

Тойм

Футзалын Дээд Лиг 2023

МХБХ

(8)
АЛДАРЫН ДАЙЧИД
СОЛОНГО-5
4 - 12
Final Score

Тойм

Футзалын Дээд Лиг 2023

МХБХ

(7)
СОР
ЭРХЭС
2 - 7
Final Score

Тойм

Футзалын Дээд Лиг 2023

МХБХ

(6)
АРВИС
УНАГАНУУД
2 - 1
Final Score

Тойм

Футзалын Дээд Лиг 2023

МХБХ

(5)
ХАРААЦАЙ
ХАЛИУН ОД
2 - 10
Final Score

Тойм

Футзалын дээд лиг 1-р тойрог 2023

МХБХ

(4)
ЭРХЭС
АЛДАРЫН ДАЙЧИД
2 - 9
Final Score

Тойм

Футзалын Дээд Лиг 2023

МХБХ

(3)
УНАГАНУУД
СОР
12 - 1
Final Score