Тэмцээн: ФУТЗАЛ U19 ЛИГ

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ХАРААЦАЙ
СЭЛЭНГЭПРЕСС
1 - 3
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ДЭРЭН
ДМЮ
5 - 6
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ЭРХЭС
ХОРОМХОН
7 - 11
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

УНАГАНУУД
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
4 - 10
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ДЭРЭН
УНАГАНУУД
3 - 2
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ЭРХЭС
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
13 - 13
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ХАРААЦАЙ
ДМЮ
5 - 6
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

СЭЛЭНГЭПРЕСС
ХОРОМХОН
8 - 9
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ДЭРЭН
ЭРХЭС
5 - 4
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
ХАРААЦАЙ
3 - 6
Final Score