Тэмцээн: ФУТЗАЛ U19 ЛИГ

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ХАРААЦАЙ
УНАГАНУУД
4 - 6
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

СЭЛЭНГЭПРЕСС
ЭРХЭС
7 - 6
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ХОРОМХОН
ДЭРЭН
1 - 6
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ДМЮ
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
8 - 10
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

СЭЛЭНГЭПРЕСС
УНАГАНУУД
5 - 5
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ХОРОМХОН
ХАРААЦАЙ
4 - 2
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ДМЮ
ЭРХЭС
8 - 5
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛ U19 ЛИГ 2019

МХБХ

МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
ДЭРЭН
4 - 5
Final Score