Тэмцээн: Хангайн бүс

Тойм

Хангайн бүс 2020
ХАНГАРЬД
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
11 - 1
Final Score

Тойм

Хангайн бүс 2020
МӨРӨН ЭФ СИ
ХАНГАРЬД
0 - 10
Final Score

Тойм

Хангайн бүс 2020
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
МӨРӨН ЭФ СИ
0 - 11
Final Score