Тэмцээн: Зүүн бүс

Тойм

Зүүн бүс 2020
ДОРНОД АЙМАГ
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
11 - 8
Final Score

Тойм

Зүүн бүс 2020
ХЭНТИЙ АЙМАГ
СҮХБААТАР АЙМАГ
3 - 14
Final Score

Тойм

Зүүн бүс 2020
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
ДОРНОД АЙМАГ
7 - 3
Final Score