Тэмцээн: Зүүн бүс

Тойм

Зүүн бүс 2020
СҮХБААТАР АЙМАГ
ДОРНОД АЙМАГ
4 - 0
Final Score

Тойм

Зүүн бүс 2020
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
СҮХБААТАР АЙМАГ
6 - 11
Final Score

Тойм

Зүүн бүс 2020
ДОРНОД АЙМАГ
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
10 - 5
Final Score