Тэмцээн: 21 АЙМГИЙН ЦОМ

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
4 - 0
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ХЭНТИЙ АЙМАГ
СҮХБААТАР АЙМАГ
0 - 11
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ДУНДГОВЬ АЙМАГ
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
0 - 6
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

БАЯНХОНГОР АЙМАГ
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
1 - 5
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ДОРНОД АЙМАГ
УВС АЙМАГ
0 - 2
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ТӨВ АЙМАГ
ХОВД АЙМАГ
0 - 3
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
ХЭНТИЙ АЙМАГ
4 - 2
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ЗАВХАН АЙМАГ
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
1 - 10
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
БАЯНХОНГОР АЙМАГ
1 - 1
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

Хөвсгөл аймаг

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
ДУНДГОВЬ АЙМАГ
6 - 3
Final Score