Тэмцээн: Дээд Лиг - Доод 5

Тойм

Дээд Лиг 2019

МХБХ

(108)
АНДУУД СИТИ
ХОРОМХОН
6 - 2
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 2019

МХБХ

(107)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ХААН ХҮНС ТИТЭМ
1 - 1
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 2019

МХБХ

(104)
УЛААНБААТАР
АНДУУД СИТИ
8 - 0
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 2019

МХБХ

(103)
ХОРОМХОН
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
1 - 13
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 2019

МХБХ

(100)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
УЛААНБААТАР
3 - 3
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 2019

МХБХ

(99)
ХААН ХҮНС ТИТЭМ
ХОРОМХОН
3 - 0
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 2019

МХБХ

(96)
АНДУУД СИТИ
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
1 - 4
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 2019

МХБХ

(95)
УЛААНБААТАР
ХААН ХҮНС ТИТЭМ
1 - 0
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 2019

МХБХ

(94)
ХААН ХҮНС ТИТЭМ
АНДУУД СИТИ
4 - 1
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 2019

МХБХ

(93)
ХОРОМХОН
УЛААНБААТАР
2 - 3
Final Score