Тэмцээн: Дээд Лиг 1-р тойрог

Тойм

Дээд Лиг 1-р тойрог 2020

МХБХ

(6)
АТЛЕТИК 220
АНДУУД СИТИ
3 - 0
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 1-р тойрог 2020

МХБХ

(5)
УЛААНБААТАР СИТИ
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД
3 - 0
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 1-р тойрог 2020

МХБХ

(4)
СУМИДА – ЖИПРО
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ
0 - 13
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 1-р тойрог 2020

МХБХ

(3)
АНДУУД СИТИ
ХАНГАРЬД
0 - 2
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 1-р тойрог 2020

МХБХ

(2)
УЛААНБААТАР
АТЛЕТИК 220
2 - 2
Final Score

Тойм

Дээд Лиг 1-р тойрог 2020

МХБХ

(1)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ДЭРЭН
1 - 0
Final Score