Тэмцээн: Дээд шат

Тойм

21 АЙМГИЙН ЦОМ 2019

Хөвсгөл аймаг

ОРХОН АЙМАГ
ДОРНОД АЙМАГ
6 - 1
Final Score

Тойм

21 АЙМГИЙН ЦОМ 2019

Хөвсгөл аймаг

УВС АЙМАГ
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
0 (1) - 0 (3)
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
5 - 1
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ОРХОН АЙМАГ
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
4 - 1
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ХОВД АЙМАГ
ДОРНОД АЙМАГ
1 - 3
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

УВС АЙМАГ
ТӨВ АЙМАГ
3 - 3
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
ОРХОН АЙМАГ
1 - 5
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
2 - 3
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ДОРНОД АЙМАГ
УВС АЙМАГ
0 - 2
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ТӨВ АЙМАГ
ХОВД АЙМАГ
0 - 3
Final Score