Тэмцээн: Дээд шат

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ОРХОН АЙМАГ
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
2 - 1
Final Score

Тойм

B ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
1 - 1
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

УВС АЙМАГ
ХОВД АЙМАГ
2 - 0
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ТӨВ АЙМАГ
ДОРНОД АЙМАГ
1 - 2
Final Score