Тойм

Футзалын хөвгүүдийн цом u14 2020

МХБХ

БИ ЭС ЮҮ-ХАМТЫН ЗОРИГ
УНАГАНУУД
4 - 0
Final Score

Тойм

Футзалын хөвгүүдийн цом u14 2020

МХБХ

ДМЮ
ХАРААЦАЙ
3 - 2
Final Score

Тойм

Футзалын хөвгүүдийн цом u14 2020

МХБХ

ДЭРЭН
ЭРЧИМ
2 (3) - 2 (4)
Final Score

Тойм

Футзалын хөвгүүдийн цом u14 2020

МХБХ

АРВИС
ХОРОМХОН
0 - 5
Final Score