Тэмцээн: ХАГАС ШИГШЭЭ

Тойм

ХАГАС ШИГШЭЭ 2019

МХБХ

СЭЛЭНГЭПРЕСС
ХАНГАРЬД
6 - 5
Final Score

Тойм

ХАГАС ШИГШЭЭ 2019

МХБХ

ЭРХЭС
ХАРААЦАЙ
3 - 4
Final Score