Тэмцээн: Хагас шигшээ

Тойм

Хагас шигшээ 2020

МХБХ

ХОВД ВЕСТЕРН
АРХАНГАЙ АЙМАГ
0 (2) - 0 (1)
Final Score

Тойм

Хагас шигшээ 2020

МХБХ

ХОРОМХОН
ДЭРЭН
0 - 7
Final Score