Тэмцээн: Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

АРВИС
СЭЛЭНГЭПРЕСС
4 - 1
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ДЭРЭН
ТИТЭМ ХУЖИРТ
2 - 1
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
10 - 1
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ХАД
ХОРОМХОН
0 - 2
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ХАРААЦАЙ
ХАД
3 - 0
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ХОРОМХОН
ДЭРЭН
2 - 4
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ТИТЭМ ХУЖИРТ
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
1 - 10
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
АРВИС
0 - 3
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ДЭРЭН
ХАРААЦАЙ
6 - 3
Final Score