Тэмцээн: Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
ХОРОМХОН
10 - 0
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

СЭЛЭНГЭПРЕСС
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
3 - 0
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

АРВИС
ТИТЭМ ХУЖИРТ
4 - 2
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ХАД
ДЭРЭН
0 - 2
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ХАРААЦАЙ
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
1 - 10
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ХОРОМХОН
АРВИС
1 - 4
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ТИТЭМ ХУЖИРТ
СЭЛЭНГЭПРЕСС
0 - 4
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

СЭЛЭНГЭПРЕСС
ХОРОМХОН
7 - 0
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
ХАД
4 - 2
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

АРВИС
ХАРААЦАЙ
6 - 0
Final Score