Тэмцээн: Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
ТИТЭМ ХУЖИРТ
2 - 3
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ДЭРЭН
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
3 - 2
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ХАД
АРВИС
0 - 2
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ХАРААЦАЙ
СЭЛЭНГЭПРЕСС
1 - 2
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ХОРОМХОН
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
2 - 4
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

АРВИС
ДЭРЭН
2 - 0
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ТИТЭМ ХУЖИРТ
ХОРОМХОН
3 - 2
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
ХАРААЦАЙ
2 - 0
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

СЭЛЭНГЭПРЕСС
ХАД
3 - 1
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
АРВИС
3 - 3
Final Score