Тэмцээн: Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ДЭРЭН
СЭЛЭНГЭПРЕСС
4 - 0
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ХАД
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
6 - 3
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ХАРААЦАЙ
ТИТЭМ ХУЖИРТ
3 - 6
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

СЭЛЭНГЭПРЕСС
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
0 - 4
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
ДЭРЭН
2 - 4
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ХОРОМХОН
ХАРААЦАЙ
4 - 0
Final Score

Тойм

Футзалын Эмэгтэйчүүдийн лиг 2019

МХБХ

ТИТЭМ ХУЖИРТ
ХАД
2 - 8
Final Score