Тэмцээн: U19 ЛИГ

Тойм

U19 ЛИГ 2019

МХБХ

БУЛГАН СП ФАЛКОНС
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
8 - 1
Final Score

Тойм

U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ДЭРЭН
ДМЮ
4 - 1
Final Score

Тойм

U19 ЛИГ 2019

МХБХ

МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
ЭРЧИМ
4 - 3
Final Score

Тойм

U19 ЛИГ 2019

МХБХ

БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ХОВД ВЕСТЕРН
3 - 0
Final Score

Тойм

U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ЭРЧИМ
ДМЮ
0 - 2
Final Score

Тойм

U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ДЭРЭН
ХОРОМХОН
10 - 2
Final Score

Тойм

U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ХОРОМХОН
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
3 - 2
Final Score

Тойм

U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ХОВД ВЕСТЕРН
ЭРЧИМ
0 - 3
Final Score

Тойм

U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ДМЮ
МОНГОЛЫН ТЭМҮҮЛЭЛ
3 - 0
Final Score

Тойм

U19 ЛИГ 2019

МХБХ

ДМЮ
ХОВД ВЕСТЕРН
3 - 0
Final Score