МОНГОЛЫН ХӨЛБӨМБӨГИЙН ХОЛБООНЫ УРТ ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ