МХБХ-ны Сонгуульт, Ээлжит XII Их хурлын тогтоолууд