ТОГЛОЛТ НАЙМААЛЦСАН, МӨРИЙ ТАВЬСАН ЗӨРЧЛИЙГ ТОГТООЖ, ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛЛАА