Холбооны цом 2019

Шигшээ
Хагас шигшээ
1/4 шигшээ
1/8 шигшээ
1/16 шигшээ
Бүх тоглолт
Шигшээ

Холбооны цом

ЭРЧИМ
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
3 - 2
Final Score
Хагас шигшээ
1/4 шигшээ
1/8 шигшээ
1/16 шигшээ
Бүх тоглолт

Холбооны цом 2019 – Бүх тоглолт

ӨдөрТоглолтҮр дүн
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A