Дэлхийн №1 Хөлбөмбөгийн спорт #SUPPORT83 хөтөлбөрт нэгдлээ