2019.01.10 Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэгтэй гэрээ байгууллаа