2019.04.06 А.Ганбаатар АХБХ-ны Дэд Ерөнхийлөгч, Хэвлэл мэдээлэл, харилцааны хорооны дарга болов