NO TO RACISM

Монголын Хөлбөмбөгийн Холбоо арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах үзлийн эсрэг анхнаасаа бат зогссон, Цаашдаа ч энэ тал дээр бат зогсоно.

Other Articles